ภาพกิจกรรม

นางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ร่วมด้วยทหารจากโครงการเทิดพระเกียรติ ผาบ่าว-ผาสาว และเจ้าหน้าที่

คณะผู้บริหาร นำโดย นางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ร่วมด้วยทหารจากโครงการเทิดพระเกียรติ ผาบ่าว-ผาสาว และเจ้าหน้าที่ อบต.เขาหลวง ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ที่กักตัวจากกลุ่มเสี่ยงโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตตำบลเขาหลวง จำนวน 30 ชุด วันที่ 5 ส.ค 2564

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th