ภาพกิจกรรม

นางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.เขาหลวง ออกพื้นที่เพื่อรับฝากขยะ และขยะอันตรายแลกไข่วันที่ 5 ส.ค.2564

นางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.เขาหลวง ออกพื้นที่เพื่อรับฝากขยะ และขยะอันตรายแลกไข่ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประจำเดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 5 ส.ค.2564  หมู่ 4 บ้านแก่งหิน หมู่ 5 บ้านนาซำแซง และหมู่ 6 บ้านนาซำแซง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th