ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ร่วมกันเก็บขยะถนนสายหลัก

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ร่วมกันเก็บขยะถนนสายหลัก จากหน้า อบต.เขาหลวง เส้นเขตอุดมศักดิ์ และเส้นโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว เวลา 9.00 น. ในวันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th