ภาพกิจกรรม

มอบเงินสวัสดิการกองทุนธนาคารขยะ (กรณีเสียชีวิด)

นางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง และคณะผู้บริหาร มอบเงินสวัสดิการ กองทุนธนาคารขยะตำบลเขาหลวง กรณีเสียชีวิต เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท ให้กับครอบครัว นางพลอย สอนบัว(ผู้เสียชีวิต) ซึ่งเป็นมารดา ของนางบุญจง สักคือพิมพ์ (สมาชิกกองทุนฯ) บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 3 บ้านนาหนองบง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th