ภาพกิจกรรม

นางสาวสุพรรณวดี ?คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ

นางสาวสุพรรณวดี  คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ หมู่ 3 บ้านนาหนองบง หมู่ 13 บ้านภูทับฟ้าพัฒนา ในพื้นที่ตำบลเขาหลวง วันที่ 14 มิถุนายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th