ภาพกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงาน

คณะผู้บริหาร นำโดย นางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.เขาหลวง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ห้องปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในและภายนอกอาคารเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ในการเข้ามารับบริการในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th