ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเดินรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

ท่านนายอำเภอวังสะพุง ท้องถิ่นอำเภอวังสะพุง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำชุมชนตำบลเขาหลวง เจ้าหน้าที่ อสม. และเจ้าหน้าที่ อบต.เขาหลวง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ในเขตตำบลเขาหลวง(โซนบน) โดยเริ่มเดินจาก รพ.สต.ขอนแก่น พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ในวันที่ 4 มิ.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th