ภาพกิจกรรม

โครงการรณรงค์ ??ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า?? ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20 ? 28 เมษายน 2564

โครงการรณรงค์ ‘’ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า’’ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20 – 28 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยเจ้าหน้าที่ อบต.เขาหลวงพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านขอนแก่น หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค์ ในวันที่ 29 เมษายน 2564(เพิ่มเติม)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th