ภาพกิจกรรม

การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประจำปี พ.ศ.2563 โดยมี นายประยูร  อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง เป็นประธาน ในวันที่ 17 – 20 กันยายน 2563 ณ โรงแรมวังรีสอร์ท อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th