งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560


เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2560 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงได้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ณ โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กปี 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/01/2017

529

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th