โครงการพาลูกจูงหลาน เข้าวัด ปฏิบัติธรรม "วันมาฆบูชา"


โครงการพาลูกจูงหลาน เข้าวัด ปฏิบัติธรรม "วันมาฆบูชา"

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง ได้จัดโครงการ "พาลูก จูงหลานเข้าวัด ปฏิบัติธรรม วันมาฆบูชา"                                                       

ในวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักสงฆ์พุทธบารมี ต.เขาหลวง อ.เขาหลวง จ.เลย

นายอนุพงศ์  คำภูแก้ว นายอำเภอวังสะพุง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 

 

03/02/2017

542

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th