โครงสร้างฝ่ายบริหาร


 

  LOGO  
  โครงสร้างฝ่ายบริหาร
 
 
 

 

 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

 

 

 


รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง


 

 

 

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง

 

 

 

 

 

 

เลขานุการนายกฯ

 

 

 

 

 

26/10/2016

1557

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th