มอบพวงหรีดต้นไม้ลดโลกร้อน


นางสาวสุพรรณวดี คำสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง มอบพวงหรีดต้นไม้ลดโลกร้อน และเงินกองทุนธนาคารขยะ เพื่อช่วยเหลืองานฌาปณกิจศพ นางชู ดาชมภู ซึ่งเป็นมารดาของ นางทองใบ แก่งจำปา บ้านเลขที่ 28 ม. 3 ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย ในวันที่ 26 มีนาคม 2564

26/03/2021

137

ดูครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวง
เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
โทรศัพท์ 042-870511

สำนักงานปลัด กด 11 

ทรัพยากรบุคคล กด 12 

ปลัด กด 13

กองคลัง กด 14  

กองช่าง กด 15
 
นายก กด 16
 
หัวหน้าสำนักปลัด 17
 
กองสวัสดิการฯ 18

เว็บไซต์ : kowlaung.go.th